دانشجویان گرامی می توانید لیست ارائه دروس و منابع را از لینک های زیر دانلود نمایید.(تاریخ بروز رسانی 16/7/90)

کارشناسی :

 ردیف  رشته تحصیلی  
 1

 مدیریت بازرگانی (سنتی)

 ارائه دروس منابع
 2  مدیریت بازرگانی (تجمیع)  ارائه دروس  منابع
 3  حسابداری (تجمیع)  ارائه دروس  منابع
 4  مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست (تجمیع)  ارائه دروس  منابع
 5  ریاضی کاربردی  ارائه دروس  منابع
 6  ریاضیات و کاربردها  ارائه دروس  منابع
 7  

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)

 ارائه دروس  منابع
 8  

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 89و بعد از آن)

 ارائه دروس  منابع
 9  علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی (سنتی)  ارائه دروس  منابع
 10  روانشناسی عمومی (سنتی)  ارائه دروس  منابع
 11  علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی (تجمیع)  ارائه دروس  منابع
 12  روانشناسی عمومی (تجمیع)  ارائه دروس  منابع
 13  

الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی (تجمیع)

 ارائه دروس منابع 
 14  حقوق  ارائه دروس  منابع
 15  زبان و ادبیات فارسی  ارائه دروس  منابع

کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) :

 1  آموزش ریاضی  ارائه دروس  منابع
 2  آموزش وپرورش ابتدایی  ارائه دروس  منابع
 3  امور تربیتی ارائه دروس   منابع
 4  آموزش حرفه وفن  ارائه دروس  منابع

دروس عمومی :

 1  کارشناسی  ارائه دروس
 2  کارشناسی ناپیوسته  ارائه دروس

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 مهر 1390    | توسط: علی فتاحی    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()