دانشجویان محترم می توانند

از تاریخ  16/2/91  لغایت  23/2/91 

نسبت به انجام حذف اضطرارای در سیستم گلستان

اقدام نمایند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1391    | توسط: علی فتاحی    |    | نظرات()