دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1390 می توانند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 28/7/1390 نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده فیزیکی خود به مسئول ثبت نام مراجعه نمایند.بدیهی است در صورت عدم تشکیل پرونده فیزیکی ،ثبت نام دانشجو لغو خواهد شد.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده فیزیکی :

(نظام جدید)

 

1-      اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و دو برگ فتوکپی از آن

2-      اصل کارنامه فارغ التحصیلی دوره پیش دانشگاهی که به تایید اداره آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد و دو برگ فتوکپی از آن

3-        اصل گواهینامه دیپلم متوسطه و دو برگ فتوکپی از آن

4-        اصل کارنامه سه ساله دیپلم که به تایید اداره آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد و دو برگ فتوکپی از آن

5-        اصل و یا گواهی مدرک پایان دوره کاردانی (فوق دیپلم) به همراه اصل یا گواهی دیپلم متوسطه و دو برگ فتوکپی از آنها جهت دانشجویان دارای مدرک فوق دیپلم

6-        اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن

7-        اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی از آن

8-        8 قطعه عکس تمام رخ 4*3 جدید (دانشجویان مشمول نظام وظیفه 14 قطعه)

9-      مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید و دو برگ فتوکپی از آن

10-     گواهی اشتغال به کار واصل حکم کارگزینی جدید برای شاغلین

11-     فرم تایید سهمیه جهت دانشجویانی که از سهمیه های رزمندگان ، شاهد ، خانواده شهدا ، آزادگان ، جانبازان ،کارمندی و ... استفاده نموده اند.

12-         رسید پستی درخواست تاییدیه ارزش تحصیلی دیپلم و دوره پیش دانشگاهی به صورت جداگانه از اداره پست به آدرس دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب (برای کلیه داوطلبان ازامی است)

13-         اصل وتصویر فیش واریز مبلغ 21000 ریال (معادل دوهزار و صد و تومان) بابت مابه تفاوت هزینه ثبت نام  در آزمون سراسری به حساب سیبا به شماره 2172119001003 نزد بانک ملی شعبه بهجت آباد (تهران) کد 095 به نام سازمان سنجش آموزش کشور (ویژه دانشجویان آزمون سراسری)

14-         تکمیل و تحویل فرمهای  مغایرت معدل ، تعهد پرداخت شهریه ،گواهی پذیرش غیر حضوری و اطلاعات دانشجویی

(نظام قدیم)

 

1-        اصل گواهینامه دیپلم متوسطه و دو برگ فتوکپی از آن

2-        اصل کارنامه سه ساله دیپلم که به تایید اداره آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد و دو برگ فتوکپی از آن

3-        اصل و یا گواهی مدرک پایان دوره کاردانی (فوق دیپلم) به همراه اصل یا گواهی دیپلم متوسطه و دو برگ فتوکپی از آنها جهت دانشجویان دارای مدرک فوق دیپلم

4-        اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن

5-        اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی از آن

6-        8 قطعه عکس تمام رخ 4*3 جدید (دانشجویان مشمول نظام وظیفه 14 قطعه)

7-        مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید و دو برگ فتوکپی از آن

8-         گواهی اشتغال به کار واصل حکم کارگزینی جدید برای شاغلین

9-         فرم تایید سهمیه جهت دانشجویانی که از سهمیه های رزمندگان ، شاهد ، خانواده شهدا ، آزادگان ، جانبازان ،کارمندی و ... استفاده نموده اند.

10-         رسید پستی درخواست تاییدیه ارزش تحصیلی دیپلم و دوره پیش دانشگاهی به صورت جداگانه از اداره پست به آدرس دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب (برای کلیه داوطلبان ازامی است)

11-         اصل وتصویر فیش واریز مبلغ 21000 ریال (معادل دوهزار و صد و تومان) بابت مابه تفاوت هزینه ثبت نام  در آزمون سراسری به حساب سیبا به شماره 2172119001003 نزد بانک ملی شعبه بهجت آباد (تهران) کد 095 به نام سازمان سنجش آموزش کشور (ویژه دانشجویان آزمون سراسری)

12-         تکمیل و تحویل فرمهای  مغایرت معدل ، تعهد پرداخت شهریه ،گواهی پذیرش غیر حضوری و اطلاعات دانشجویی

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 مهر 1390    | توسط: حاتمی    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()