ردیف  عنوان رشته تحصیلی  برنامه کلاسی

 1

 مدیریت بازرگانی

 دانلود برنامه

 2

 علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی

دانلود برنامه

 

 3

 الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق)

 دانلود برنامه

 4

 روانشناسی عمومی

 دانلود برنامه

 5

 ریاضی کاربردی

 دانلود برنامه

 6

 زبان و ادبیات فارسی

 دانلود برنامه

 7

 حقوق

 دانلود برنامه

 8

 علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)

 دانلود برنامه

 9

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)

 دانلود برنامه

 10

 حسابداری

 دانلود برنامه

 11

 مهندسی منابع طبیعی ( محیط زیست)

 دانلود برنامه

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 9 آبان 1390    | توسط: علی فتاحی    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()