قبال توجه دانشجویان گرامــی

جهت پیشبرد در كیفیت تدریس اساتید لازم است از تاریخ 13/02/93 لغایت 05/03/93 در ارزشیابی اساتید از مسیر زیر شركت نمایید:

ارزشیــابــی ==> استـــــاد ==> ارزشیـــــابـــــی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393    | توسط: علی فتاحی    | طبقه بندی: آموزشی،     | نظرات()