درخواست مهمان شدن دانشجویان

 93/4/6    تا  18/4/93

 ثبت نام و انتخاب واحد

 93/4/14  تا  22/4/93

 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد

 93/4/6    تا  5/5/93

 دریافت کارت آزمون توسط دانشجو

 93/5/25  تا  8/6/93

 شروع امتحانات

 93/5/29  تا  8/6/93

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 خرداد 1393    | توسط: علی فتاحی    |    | نظرات()