قابل توجه کلیه دانشجویان

بنا بر نامه ارسالی از سازمان مـرکـزی دانشگـاه از اول هفتـه آینـده (23/2/91) از ورود دانشجویان بدون برگه پرداخت شهریه جلوگیری و از ثبت نمودن نمره میـان تــرم آنان خـــودادری می گردد.

لذا دانشجویانی که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی شهریه خود اقدامی ننموده اند هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی خود تا تاریخ فوق اقدام نمایند.

در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن متوجه دانشجو خواهد بود. 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 اردیبهشت 1391    | توسط: علی فتاحی    | طبقه بندی: اخبار و اطلاعیه ها، شهریه،     | نظرات()